Centre de Roses Gran

Centre de Roses Vermelles o Blanques amb base de color verd.