Corona La Previsió

Corona amb una capçalera amb roses blanques i vermelles amb fulles de palma