Corona amb una capçalera variada.

Corona blanca amb una capçalera de flors variades i roses vermelles.