Corona Flors Variades.

Corona feta amb roses, margarites i flors variades amb tons blancs i fulles verdes.