Avís Legal

El titular de la web https://www.laramblaserveisfuneraris.com/

LA RAMBLA, SERVEIS FUNERARIS SLU (“La Rambla”)

Rambleta del pare Alegre, 2 08224- Terrassa (Barcelona)

CIF: B-67052621

Correu electrònic: info@laramblaserveisfuneraris.com

Inscrita com agència exclusiva d’assegurances amb la clau AEJ00270GC en el Registre de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el foli 27, volum 46.051, full B-507.935.

Condicions d’Ús

L’accés i utilització de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions d’Ús i de la Política de Privacitat de la Web. Llegeixi atentament aquests Condicions d’Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser modificades a qualsevol moment.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web i de la informació continguda en la mateixa, amb total subjecció a la normativa aplicable i a les Condicions d’Ús.

Encara que La Rambla Serveis Funeraris realitza els seus millors esforços per mantenir la Web en bon funcionament, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Web, ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims estiguin actualitzats.

Tant l’accés a la Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que conté es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. La Rambla Serveis Funeraris no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda a la Web ni de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés o ús de la Web.

A la Web poden incloure’s diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Links”). En cap cas l’existència de Links comporta identificació o conformitat de La Rambla Serveis Funeraris amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través d’aquests Links i La Rambla Serveis Funeraris no es fa responsable dels mateixos.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, imatges, vídeos, disseny gràfic, codi font, marques, noms comercials i altres elements que integren la Web (“Continguts”) són titularitat de La Rambla Serveis Funeraris o dels seus llicenciadors. L’ús de la Web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web i els Continguts. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió dels Continguts no autoritzada expressament per escrit per La Rambla Serveis Funeraris.

L’accés i utilització de la Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Xarxes Socials

La Rambla Serveis Funeraris duu a terme activitats en diferents xarxes socials. L’usuari és conscient que aquestes xarxes socials i La Rambla Serveis Funeraris són serveis diferents i sense relació alguna, com així també que les directrius d’ús d’aquestes són diferents. L’usuari haurà de complir amb els termes d’ús de cadascun dels llocs web de les xarxes socials si desitja accedir als seus serveis. Per a més informació, consulti els Avisos Legals de les xarxes socials en les quals La Rambla Serveis Funeraris pot dur a terme aquestes activitats.